Polityka prywatności

Medycyna nurkowa POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez 4font Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Kasprzaka 49, 61-245 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637369, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 zł, NIP 7792446889, REGON 365406156 za pośrednictwem strony, działającej pod adresem www.lifeit.pl.

Ochrona prywatności w Internecie jest dla nas bardzo istotna, dlatego też gwarantujemy bezpieczeństwo Państwa danych przekazywanych podczas korzystania z naszego Serwisu, szczególnie podczas rejestracji, składania zamówienia, korzystania z panelu Klienta oraz przesyłania i przechowywania zdjęć.

Poniższy dokument opisuje politykę prywatności Spółki. Odwiedzając www.medycynanurkowa.pl akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma 4font Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Kasprzaka 49, 61-245 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637369, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 zł, NIP 7792446889, REGON 365406156. Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością, są odpowiednio chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów wykonania umów, informacyjnych i marketingowych, na potrzeby firmy 4font, zgodnie z:

 • ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781),

 • ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);

 • rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Administrator danych osobowych przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

 • Imię i nazwisko;

 • Adres e-mail;

 • Numer telefonu;

 • Adres zamieszkania: ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj;

 • Adres dostawy: ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj;

 • W przypadku firm – dodatkowo dane firmy: nazwa, adres, numer NIP i REGON.

Dane osobowe, które są powierzone administratorowi, przetwarzane są:

 1. w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień;

 2. w celu realizacji składanych zamówień na dany Produkt;

 3. w celu rozpatrywania składanych reklamacji;

 4. w celach marketingu bezpośredniego usług własnych;

 5. jeżeli zostanie wyrażona zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Przechowywanie obrazów cyfrowych

4font Sp. z o.o. gwarantuje swoim Użytkownikom bezpieczne przesyłanie i przechowywanie na swoim serwerze zdjęć cyfrowych znajdujących się na ich kontach.

4font Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub uszkodzenie wiadomości, treści lub komunikatów rozpowszechnianych lub przesyłanych za pośrednictwem strony www.lifeit.pl

Uprawnienia Użytkownika dotyczące danych osobowych

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) każdy Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania, a także prawo do wyrażenia sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania danych innemu administratorowi.
W odniesieniu do danych innych niż niezbędne do świadczenia usługi, przetwarzanych za zgodą Użytkownika, w każdej chwili przysługuje mu prawo do żądania ich usunięcia.
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony prywatności uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@4font.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

4font Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;

 2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

 3. adekwatne, odpowiednie i nienadmiarowe;

 4. dokładne i aktualne;

 5. nie przechowywane dłużej niż to konieczne;

 6. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;

 7. bezpiecznie przechowywane;

 8. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Korzystając z Serwisu należy pamiętać o:

 1. ustanowieniu loginu i hasła do konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;

 2. wylogowaniu się ze strony www.medycynanurkowa.pl po zakończonej pracy. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony www.medycynanurkowa.pl. Wylogowanie ze strony nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;

 3. zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;

 4. korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;

 5. korzystaniu z Serwisu za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz.

Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu 4font Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  4. wyświetlania reklam;

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

PRZEWIŃ DO GÓRY