O książce

Takich książek jeszcze nie było!

Medycyna dla nurkujacych wraz z suplementem i dodatkiem

Książki Medycyna dla nurkujących

Miło nam poinformować Państwa, że od 7 września 2020 r. dostępna jest w sprzedaży kolejna książka dr. med. Jarosława Krzyżaka pt. „Medycyna dla nurkujących, która powstała we współpracy z wybitnym specjalistą medycyny tropikalnej i podróży prof. dr. hab. med. Krzysztofem Korzeniewskim. Książka rekomendowana jest przez Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Wojskową Izbę Lekarską oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży.

Książka dostępna jest obecnie w sprzedaży internetowej za pośrednictwem strony www.medycynanurkowa.pl

Poprzednia książka „Medycyna nurkowa” została wydana 14 lat temu i dało się odczuć potrzebę wznowienia tej publikacji. Ponieważ przez ten okres nieco zmieniło się w medycynie nurkowej, a amatorzy nurkowania częściej nurkują w akwenach daleko poza Polską, obecna publikacja została poszerzona o zagadnienia związane z podróżowaniem i przebywaniem nurka w obcych strefach klimatycznych i sanitarnych, często odwiedzanych podczas wypraw nurkowych.

908
ilustrowanych stron
290
zdjęć i rycin
95
tabel dla nurków
12
map kontynentów i regionów świata

Medycyna dla nurkujących

Na wyprawach w szczególności w strefie międzyzwrotnikowej narażeni jesteśmy na ekspozycje różnych patogenów, które warto poznać i nauczyć się im zapobiegać. W rejonach o niskich standardach sanitarnych największym problemem zdrowotnym dla nurkujących jest biegunka podróżnych. Kolejnym zagrożeniem są choroby przenoszone przez komary, muchówki, kleszcze i inne owady. Wśród nurkujących zdarzają się przypadki zachorowań na choroby zakaźne, przeciw którym dostępne są szczepienia ochronne, ale nie zawsze są przyjmowane przed wyjazdem. Ponieważ liczba miłośników nurkowania w strefie tropiku i subtropiku stale rośnie, rozpowszechnienie wiedzy na temat występujących zagrożeń oraz stosowania podstawowych zasad profilaktyki zdrowotnej wydaje się koniecznością.

Medycyna dla nurkujących
01
Książka MEDYCYNA DLA NURKUJĄCYCH

Nowością w książce jest bogato ilustrowany rozdział ostatni poświęcony niebezpiecznym zwierzętom lądowym i morskim. Może on stanowić krótki przewodnik po wybranych przedstawicielach fauny lądowej i morskiej, która może zagrozić na biwakach jak i pod wodą.

Każdy, kto zdobył kwalifikacje nurka, powinien wykazać się w praktyce znajomością zagadnień, których wykorzystanie może uratować zdrowie albo życie własne lub partnera. Ze wzmożeniem działalności podwodnej wiąże się znacząca liczba wypadków nurkowych, nierzadko prowadzących do śmierci. Prezentowany podręcznik ma wyposażyć nurka w niezbędną wiedzę, która pozwoli zarówno bezpiecznie schodzić pod wodę, jak i wracać na powierzchnię.

Publikację polecamy wszystkim nurkującym, niezależnie od poziomu wiedzy nurkowej, instruktorom nurkowania oraz lekarzom.

Poniżej można zapoznać się z przykładowymi stronami prezentowanej książki.

DARMOWA DOSTAWA

Dla zakupu za minimum 300 zł

Suplement

Medycyna dla nurkujących
02
Suplement

Ponieważ pandemia COVID-19 pojawiła się w końcowym okresie przygotowania do druku „Medycyny dla nurkujących” i nie ominęła tysięcy osób zajmujących się zawodowo i amatorsko działalnością podwodną, pojawiła się pilna konieczność zapoznania z problemem następstw zakażenia SARS-CoV-2, które nie są obojętne dla zdrowia i bezpieczeństwa nurkujących. Temu celowi ma służyć suplement do naszej „biblii nurkowej” pt. “Zdrowotne kwalifikacje do nurkowania po przebyciu COVID-19”.

Dodatek poświęcony COVID-19

Zamów już teraz

Kwalifikacje zdrowotne z uwzględnieniem Covid-19

Medycyna dla nurkujących - Kwalifikacje zdrowotne do nurkowania z uwzględnieniem Covid-19
03
KWALIFIKACJE ZDROWOTNE Z UWZGLĘDNIENIEM COVID-19

Nurkowanie w Polsce zaliczane jest do jednej z najczęściej uprawianych aktywności ekstremalnych. Nurkowania w wymiarze turystyczno-sportowym, jak i rekreacyjnym uprawiają przedstawiciele wszystkich grup wiekowych, od dzieci do osób w podeszłym wieku. Wymaga się od nich dobrego stanu zdrowia, ale ze względu na masowość, do nurkowania przystępują również osoby obciążone różnymi chorobami.

W chwili obecnej brak jest regulacji prawnych określających kwalifikacje zdrowotne do nurkowania rekreacyjnego. Z kolei niewielu lekarzy zna zagadnienia medycyny nurkowej i w przypadku konieczności oceny stanu zdrowia pacjenta pod kątem zdolności do nurkowania nie potrafi ą poradzić sobie z tą problematyką. Niniejsza publikacja jest rozwinięciem rozdziału książki pt. „Medycyna dla nurkujących” i jest przeznaczona głównie dla lekarzy praktyków, mając na celu przybliżenie zagadnień kwalifikacji zdrowotnych oraz pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji orzeczniczych ale również dla osób nurkujących amatorsko i zawodowo.

Kwalifikacje do nurkowania z uwzględnieniem Covid-19

Zamów już teraz
Medycyna podróży 2021 - 2022
Książka medycyna podróży
04
MEDYCYNA PODRÓŻY 2021 - 2022

Medycyna podróży, interdyscyplinarna specjalność zajmująca się problemami zdrowotnymi
w transporcie lądowym, powietrznym i morskim, aktualną epidemiologią chorób infekcyjnych
i nieinfekcyjnych oraz wytycznymi i regulacjami dotyczącymi działań profilaktycznych
w poszczególnych krajach i regionach świata, jest elementem wielu specjalizacji,
takich jak choroby zakaźne i pasożytnicze, choroby wewnętrzne, pediatria, geriatria,
ginekologia i położnictwo, dermatologia i wenerologia, okulistyka i otolaryngologia.
To powoduje, że podstawy medycyny podróży (immuno- i chemioprofilaktyka),
zagadnienia związane z podróżowaniem dzieci, kobiet w ciąży, osób w wieku podeszłym
i obciążonych chorobami przewlekłymi, jak również problemy zdrowotne występujące
u osób podróżujących (zaburzenia żołądkowo-jelitowe, stany gorączkowe niewiadomego
pochodzenia, stany zapalne dróg oddechowych, choroby skóry, narządu wzroku,
choroby przenoszone drogą płciową) oraz właściwy proces diagnostyki
i leczenia pacjentów, powinny znaleźć się w kręgu zainteresowań większości
specjalistów w ich codziennej praktyce lekarskiej.

Medycyna podróży 2021 - 2022

Zamów już teraz

O AUTORACH

Dr med. Jarosław Krzyżak

Dr med. Jarosław Krzyżak, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, lekarz fizjolog 41 Dywizjonu Okrętów Ratowniczych, starszy wykładowca fizjopatologii nurkowania Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni, starszy asystent Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku. Specjalista chorób wewnętrznych, medycyny morskiej i tropikalnej. Członek Komisji Medycznej Komisji Działalności Podwodnej PTTK, członek Komisji Działalności Podwodnej ZG LOK, były członek Undersea and Hyperbaric Medical Society i European Baromedical Society. Założyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. Pasjonat nurkowania, zagadnień medycznych nurkowania i profilaktyki urazów nurkowych. Autor kilkudziesięciu artykułów i kilku książek z zakresu medycyny podwodnej: Medycyna dla nurków 1998, Medycyna nurkowa 2006, Medycyna dla nurków w pigułce 2008.

Prof. dr hab. med. Krzysztof Korzeniewski

Prof. dr hab. med. Krzysztof Korzeniewski, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej w Gdyni, profesor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Specjalista medycyny morskiej i tropikalnej, epidemiologii, dermatologii i wenerologii. Uczestnik ponad 30 operacji wojskowych w Azji Centralnej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce Subsaharyjskiej, na Bałkanach. Realizator badań przesiewowych ludności miejscowej w krajach Trzeciego Świata. Pracownik naukowy (prace badawcze z zakresu parazytologii, mikrobiologii, epidemiologii), autor kilkunastu książek oraz ponad dwustu artykułów do czasopism medycznych w kraju i zagranicą. Realizator programów profilaktycznych w Siłach Zbrojnych RP. Organizator szkoleń dla uczestników operacji stabilizacyjnych w Azji i w Afryce. Realizator wielotygodniowych wypraw po Dalekim Wschodzie, Azji Południowo-Wschodniej i Południowej, Afryce Zachodniej, Wschodniej i Południowej, Ameryce Środkowej i Południowej, Australii i Nowej Zelandii. Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży.

SPIS TREŚCI

POPRZEDNIE WYDANIA

PRZEWIŃ DO GÓRY