SUPLEMENT

Ponieważ pandemia COVID-19 pojawiła się w końcowym okresie przygotowania do druku „Medycyny dla nurkujących” i nie ominęła tysięcy osób zajmujących się zawodowo i amatorsko działalnością podwodną, pojawiła się pilna konieczność zapoznania z problemem następstw zakażenia SARS-CoV-2, które nie są obojętne dla zdrowia i bezpieczeństwa nurkujących. Temu celowi ma służyć suplement do naszej „biblii nurkowej” pt. "Zdrowotne kwalifikacje do nurkowania po przebyciu COVID-19".

Suplement będzie dostępny w sprzedaży od 15 stycznia 2021 r.

KALENDARZ 2021 GRATIS

Do 31 stycznia 2021 r. trwa promocja noworoczna.
Do każdej zakupionej książki w gratisie dokładamy kalendarzyk na rok 2021.

908
ilustrowane strony
290
zdjęć i rycin
95
tabel dla nurków
12
map kontynentów i regionów świata

Zamów

Liczba egzemplarzy

W celu zakupu większej ilości zapraszamy do kontaktu aby ustalić indywidualne warunki sprzedaży. Napisz do nas

Łącznie 298 zł 298 zł
0 zł
dla odbiorców na terenie Polski

Adres dostawy

Dostawa

Płatność

Takiej książki jeszcze nie było!

Miło nam poinformować Państwa, że od 7 września 2020 r. dostępna jest w sprzedaży kolejna książka dr. med. Jarosława Krzyżaka pt. „Medycyna dla nurkujących, która powstała we współpracy z wybitnym specjalistą medycyny tropikalnej i podróży prof. dr. med. Krzysztofem Korzeniewskim. Książka rekomendowana jest przez Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Wojskową Izbę Lekarską oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży.

Książka dostępna jest obecnie w sprzedaży internetowej za pośrednictwem strony www.medycynanurkowa.pl

Pierwotnie plany przewidywały wcześniejszy termin wydania książki, jednak ze względu na trwające cały czas prace autorskie i redakcyjne uległ on zmianie. Dodatkowe zakłócenia w pracy nad książką spowodowała epidemia koronawirusa.

Poprzednia książka „Medycyna nurkowa” została wydana 14 lat temu i dało się odczuć potrzebę wznowienia tej publikacji. Ponieważ przez ten okres nieco zmieniło się w medycynie nurkowej, a amatorzy nurkowania częściej nurkują w akwenach daleko poza Polską, obecna publikacja została poszerzona o zagadnienia związane z podróżowaniem i przebywaniem nurka w obcych strefach klimatycznych i sanitarnych, często odwiedzanych podczas wypraw nurkowych.

Na wyprawach w szczególności w strefie międzyzwrotnikowej narażeni jesteśmy na ekspozycje różnych patogenów, które warto poznać i nauczyć się im zapobiegać. W rejonach o niskich standardach sanitarnych największym problemem zdrowotnym dla nurkujących jest biegunka podróżnych. Kolejnym zagrożeniem są choroby przenoszone przez komary, muchówki, kleszcze i inne owady. Wśród nurkujących zdarzają się przypadki zachorowań na choroby zakaźne, przeciw którym dostępne są szczepienia ochronne, ale nie zawsze są przyjmowane przed wyjazdem. Ponieważ liczba miłośników nurkowania w strefie tropiku i subtropiku stale rośnie, rozpowszechnienie wiedzy na temat występujących zagrożeń oraz stosowania podstawowych zasad profilaktyki zdrowotnej wydaje się koniecznością.

Nowością w książce jest bogato ilustrowany rozdział ostatni poświęcony niebezpiecznym zwierzętom lądowym i morskim. Może on stanowić krótki przewodnik po wybranych przedstawicielach fauny lądowej i morskiej, która może zagrozić na biwakach jak i pod wodą.

Każdy, kto zdobył kwalifikacje nurka, powinien wykazać się w praktyce znajomością zagadnień, których wykorzystanie może uratować zdrowie albo życie własne lub partnera. Ze wzmożeniem działalności podwodnej wiąże się znacząca liczba wypadków nurkowych, nierzadko prowadzących do śmierci. Prezentowany podręcznik ma wyposażyć nurka w niezbędną wiedzę, która pozwoli zarówno bezpiecznie schodzić pod wodę, jak i wracać na powierzchnię.

Publikację polecamy wszystkim nurkującym, niezależnie od poziomu wiedzy nurkowej, instruktorom nurkowania oraz lekarzom.

Poniżej można zapoznać się z przykładowymi stronami prezentowanej książki.
908
ilustrowane strony
290
zdjęć i rycin
95
tabel dla nurków
12
map kontynentów i regionów świata

O autorach

Dr med. Jarosław Krzyżak

Dr med. Jarosław Krzyżak, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, lekarz fizjolog 41 Dywizjonu Okrętów Ratowniczych, starszy wykładowca fizjopatologii nurkowania Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni, starszy asystent Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku. Specjalista chorób wewnętrznych, medycyny morskiej i tropikalnej. Członek Komisji Medycznej Komisji Działalności Podwodnej PTTK, członek Komisji Działalności Podwodnej ZG LOK, były członek Undersea and Hyperbaric Medical Society i European Baromedical Society. Założyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. Pasjonat nurkowania, zagadnień medycznych nurkowania i profilaktyki urazów nurkowych. Autor kilkudziesięciu artykułów i kilku książek z zakresu medycyny podwodnej: Medycyna dla nurków 1998, Medycyna nurkowa 2006, Medycyna dla nurków w pigułce 2008.

Prof. dr hab. med. Krzysztof Korzeniewski

Prof. dr hab. med. Krzysztof Korzeniewski, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej w Gdyni, profesor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Specjalista medycyny morskiej i tropikalnej, epidemiologii, dermatologii i wenerologii. Uczestnik ponad 30 operacji wojskowych w Azji Centralnej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce Subsaharyjskiej, na Bałkanach. Realizator badań przesiewowych ludności miejscowej w krajach Trzeciego Świata. Pracownik naukowy (prace badawcze z zakresu parazytologii, mikrobiologii, epidemiologii), autor kilkunastu książek oraz ponad dwustu artykułów do czasopism medycznych w kraju i zagranicą. Realizator programów profilaktycznych w Siłach Zbrojnych RP. Organizator szkoleń dla uczestników operacji stabilizacyjnych w Azji i w Afryce. Realizator wielotygodniowych wypraw po Dalekim Wschodzie, Azji Południowo-Wschodniej i Południowej, Afryce Zachodniej, Wschodniej i Południowej, Ameryce Środkowej i Południowej, Australii i Nowej Zelandii. Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży.

Spis treści

Słowo wstępne
Rozdział 1 Kwalifikacje zdrowotne do nurkowania
Rozdział 2 Przygotowania do wyjazdu
Rozdział 3 Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny nurków
Rozdział 4 Profilaktyka zdrowotna w podróży
Rozdział 5 Nurkowanie a fizyka
Rozdział 6 Fizjologia nurkowania
Rozdział 7 Rodzaje nurkowania
Rozdział 8 Podstawy dekompresji
Rozdział 9 Podział chorób i wypadków nurkowych
Rozdział 10 Uraz ciśnieniowy płuc
Rozdział 11 Uraz ciśnieniowy ucha
Rozdział 12 Uraz ciśnieniowy zatok przynosowych
Rozdział 13 Inne urazy ciśnieniowe
Rozdział 14 Wyrzucenie i zgniecenie nurka
Rozdział 15 Choroba ciśnieniowa
Rozdział 16 Narkoza gazów obojętnych
Rozdział 17 Zespół neurologiczny wysokich ciśnień
Rozdział 18 Zatrucie dwutlenkiem węgla
Rozdział 19 Zatrucie tlenkiem węgla
Rozdział 20 Zatrucie tlenem
Rozdział 21 Niedotlenienie
Rozdział 22 Przechłodzenie nurka
Rozdział 23 Przegrzanie nurka
Rozdział 24 Stres nurkowania
Rozdział 25 Utrata przytomności przez nurka
Rozdział 26 Inne objawy i choroby związane z nurkowaniem
Rozdział 27 Odległe następstwa nurkowania
Rozdział 28 Utonięcie
Rozdział 29 Pierwsza pomoc przedlekarska
Rozdział 30 Leczenie zatorów gazowych
Rozdział 31 Analiza wypadków nurkowych
Rozdział 32 Niebezpieczne zwierzęta lądowe i morskie
Załącznik 1 Tabela dekompresji nurków Marynarki Wojennej z 1982 r.
Załącznik 2 Tabela awaryjna dekompresji nurków Marynarki Wojennej z 1982 r.
Załącznik 3 Tabela lecznicza nurków Marynarki Wojennej z 1982 r.
Załącznik 4 Standardowe powietrzne tabele dekompresyjne U.S. Navy wg aktualizacji z 1996 r.
Załącznik 5 Tabele rekompresji leczniczej U.S. Navy
Załącznik 6 Wybrane rekordy nurkowania z zatrzymanym oddechem
Załącznik 7 Tabela maksymalnych głębokości nurkowania i dekompresji dla różnych mieszanin nitroksowych
Załącznik 8 Kompendium postępowania w zachorowaniach nurków
Załącznik 9 Zagrożenia zdrowotne w najlepszych miejscach do nurkowania
Załącznik 10 Mapy kontynentów i regionów świata
Słowniczek
Słownik skrótów i symboli
Bibliografia

Przykładowe strony

Poprzednie wydania

Fizjopatologia nurkowania

wydanie z 1985 roku

Medycyna dla nurków

wydanie z 1998 roku

Medycyna nurkowa

wydanie z 2006 roku

Medycyna dla nurków w pigułce

wydanie z 2008 roku
KWALIFIKACJE ZDROWOTNE DO NURKOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM COVID-19
Już niedługo w sprzedaży!